Język plen

Przecinarka Plazmowa SHP 130A

Cięcie plazmowe - co to jest?

Cięcie czy też przecinanie plazmowe to bardzo powszechnie wykorzystywany w obecnych czasach proces rozdzielania metalu na mniejsze fragmenty przy zastosowaniu tzw. łuku plazmowego. Aby zrozumieć jednak zasadę działania przecinarek plazmowych, warto na początku wyjaśnić, czym jest sama plazma.

Mianem plazmy określa się specyficzną, zjonizowaną materię, która wymyka się ze standardowego podziału na trzy podstawowe stany skupienia, skąd często nazywana jest również czwartym stanem skupienia. Pod względem struktury najbardziej zbliżona jest do gazu, z tym że cechuje się ona wyższą od niego jonizacją cząsteczek - w ramach niej zawsze istnieje przewaga kationów (cząsteczek naładowanych dodatnio) albo elektronów swobodnych (cząsteczek naładowanych ujemnie).

W kontekście urządzenia takiego jak przecinarka plazmowa istotne jest to, że wspomniana materia przewodzi prąd i wraz z rosnącą temperaturą jej opór staje się coraz mniejszy. Po osiągnięciu odpowiedniego natężenia przepływającej energii elektrycznej zaczyna ona emitować światło oraz bardzo duże ilości ciepła.

Na czym polega przecinanie plazmowe i cięcie, jakich elementów umożliwia?

Cięcie plazmą bazuje na silnie skoncentrowanym elektrycznym łuku plazmowym, wytwarzanym przez przeznaczony do tego celu palnik. Łuk ten jarzy się pomiędzy cięty przedmiotem a nietopliwą elektrodą i dzięki swojemu wysokiemu współczynnikowi energii kinetycznej oraz temperaturze osiągającej pułap kilkunastu tysięcy °C niezwykle efektywnie topi metal, przy jednoczesnym usuwaniu go z powstającej w trakcie procesu szczeliny.

W ramach naszej oferty do Państwa dyspozycji oddajemy usługę cięcia dowolnych metali mających właściwość przewodzenia prądu, w tym w szczególności takich jak aluminium, a także stal nierdzewna oraz konstrukcyjna. Profesjonalną realizację procesu gwarantuje znajdującą się na naszym wyposażeniu nowoczesna przecinarka plazmowa SHP 130A umożliwiająca obróbkę wszelkich metalowych przewodników elektrycznych, bez względu na ich stan czy poziom zabrudzenia. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Powiększyliśmy Park Maszynowy o Przecinarkę Plazmową SHP 130A z Palnikiem Gazowym o wymiarach roboczych 1500 × 3000 mm o parametrach:

Zakresy cięcia jakościowego:

-Stal konstrukcyjna - 0,5-30 mm

-Stal nierdzewna - 0,8-20 mm

-Aluminium - 1,2-25 mm

Przebicie produkcyjne:

-Stal konstrukcyjna - 20 mm

-Stal nierdzewna - 16 mm

-Aluminium - 16 mm

Cięcie Palnikiem Gazowym do grubości 150 mm.

Copyright © 2024 MONTER INSTALL GROUP, wszelkie prawa zastrzeżone

cms: