Język plen

Poszerzenie uprawnień

Firma MONTER INSTALL GROUP Piotr Bujak działa wg Systemu jakości w spawalnictwie wg normy PN - EN ISO 3834 - 2:2007 i normy PN-EN 1090-2:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. Oraz wymagań Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie uprawnienia zakładu do wytwarzania, modernizacji i remontów wyrobów podlegających dozorowi technicznemu.

Obejmując wszystkie procesy oraz zaangażowanie wszystkich pracowników gwarantuje:

  • - dostarczenie Klientowi usług bezbrakowych i zawsze zgodnych ze złożoną przez Niego specyfikacją.
  • - identyfikację wyrobu w trakcie procesu produkcji i po jego zakończeniu.
  • - solidność i terminowość wykonanej usługi, by dać w ten sposób satysfakcję zarówno Klientowi, jak również by potwierdzić wiarygodność spółki przed jednostkami odbiorowymi.
  • - bezpieczeństwo pracy osiągane poprzez szkolenia personelu własnego oraz podwykonawców realizujących wspólnie proces, tak by w miejscu pracy przebywały wyłącznie kwalifikowane osoby.
  • - stosowanie maszyn i urządzeń sprawnych, wysokiej jakości, z aktualnymi przeglądami i badaniami szacunek dla miejsca realizowanej usługi, z zachowaniem wymagań przepisów środowiskowych i aktualnych przepisów prawnych oraz norm i wytycznych branżowych.


Ponadto w imieniu wszystkich pracowników deklarujemy utrzymywać i doskonalić wdrożony Zintegrowany System Jakości.

Zdjęcia

Copyright © 2024 MONTER INSTALL GROUP, wszelkie prawa zastrzeżone

cms: