Język plen

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Uprzejmie informujemy, że Firma MONTER INSTALL GROUP Piotr Bujak jest w trakcie wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Firmę Konsultingową PJC mgr inż. Paweł Cymerman opartego na następujących wymaganiach:

  1. normy PN-EN ISO 3834:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych;
  2. normy PN-EN 1090-2:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych;
  3. wymagań Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie uprawnienia zakładu do wytwarzania, modernizacji i remontów wyrobów podlegających dozorowi technicznemu.

Zdjęcia

Copyright © 2024 MONTER INSTALL GROUP, wszelkie prawa zastrzeżone

cms: